Ontmasterplan

De coalitie van VVD&D66, De Onafhankelijken en ChristenUnie&SGP wil miljoenen uittrekken voor een megalomaan plan voor het opknappen en opleuken van de binnenstad. De Wakkere Geelbuik vindt dat beter eerst het achterstallig onderhoud aan straten, wegen, straatverlichting, speeltuinen en groenvoorzieningen kan worden aangepakt. Dat levert meer op en kost minder, zodat er niet hoeft te worden bezuinigd op belangrijke voorzieningen en zorg en ondersteuning voor onze stadsgenoten. Wat vindt u?

Vindt u ook dat het Masterplan Binnenstad beter kan worden afgeschaft?