Extra parkeerplaatsen 

De gemeenteraad besluit binnenkort over de invoering van een nieuw parkeerbeleid in de binnenstad met betaald (vergunning) parkeren voor bewoners. Bewoners en bezoekers zonder vergunning moeten hun auto voortaan parkeren in de omliggende wijken. Daarmee wordt het parkeerprobleem niet opgelost maar alleen maar verplaatst. Volgens de werkgroep van bewoners en ondernemers die het parkeerplan opgesteld heeft, is het noodzakelijk dat er extra parkeerplaatsen worden aangelegd aan de rand van het stadscentrum. De Wakkere Geelbuik deelt die mening en heeft aan de gemeenteraad vastgesteld om parkeerplaatsen aan te leggen aan de Waardsedijk (parkeerdek op bestaande parkeerterrein) en op het braakliggende terrein tussen de Zwier Regelinkstraat en de werkhaven van Machinefabriek De Hollandsche IJssel. Om ervoor te zorgen dat de parkeerplaatsen er komen, hebben we uw steun nodig. 

Vindt u ook dat er extra parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad moeten komen?