Vrouwenbrug

Begin juli verraste of beter overviel het college de gemeenteraad met het nieuws, dat de Vrouwenbrug op stel en sprong gerenoveerd moet worden. Dat de brug slecht is, is al heel lang bekend. Bij nader inzien bleek de staat van de oeververbinding echter nog deplorabeler dan gedacht, onder andere door een eenzijdige aanrijding in de categorie: dader op het kerkhof. Of te veel gedoe om hem op te sporen.

De kosten van het door een extern adviesbureau opgestelde herstelplan bedragen volgens opgave van de deskundigen minimaal 5 ton, meer dan het dubbele dan begroot. Voor de extra greep in de reserves heeft het college toestemming nodig van de gemeenteraad. Maar daar heeft het college, eigenwijs als altijd,  geen trek in. Dus verzonnen de dagelijks bestuurders een list: eerst doen, dan pas toestemming vragen. Tekenen bij het kruisje.

Om de bestuurlijke ongehoorzaamheid te rechtvaardigen, beroept het college zich op zijn ‘zorgplicht voor de openbare ruimte.’ Want de brug is gevaarlijk voor het wegverkeer en de scheepvaart, niet meer te openen en de staalprijs rijst de pan uit. Op het eerste gezicht stuk voor stuk goeie redenen voor de haast. Maar bij nader inzien je reinste gelegenheidskletskoek. De brug levert helemaal geen gevaar op voor het verkeer en zo wel, waarom is de brug dan niet afgesloten? Voor de recreatievaart hoeft de brug niet open; alle sloepen die onder de vaste bruggen in Oudewater door kunnen, kunnen ook onder de Vrouwenbrug door. En de stijgende staalprijs…? Wordt daarom het dringend noodzakelijke onderhoud aan de Hoenkoopse brug jaar op jaar uitgesteld? Of valt die drukke verkeersbrug die wel vaak open moet buiten de gemeentelijke zorgplicht?

Kortom, alle tijd om in alle rust en in overleg met de raad de beste en voordeligste oplossing te kiezen. Al was het maar omdat daarmee tonnen gemeenschapsgeld hadden kunnen worden bespaard. Machinefabriek De Hollandsche IJssel, de bouwer van de brug, heeft aangeboden om de brug voor max 2 ton weer tip top in orde te maken. Daarop te wijzen beschouw ik als volksvertegenwoordiger als mijn zorgplicht.

 

Vindt u dat een college dat willens en wetens 3 ton in het water gooit aan kan blijven?