Verkiezingsprogramma 2022

Over ruim een jaar, om precies te zijn op 16 maart 2022, zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Hèt moment om als inwoner invloed uit te oefenen op het bestuur van Oudewater. Wat De Wakkere Geelbuik betreft moet het roer drastisch om, zodat de geelbuiken weer baas in eigen gemeente worden. Op dit moment is Oudewater alleen nog in naam zelfstandig.

In de komende maanden stelt De Wakkere Geelbuik het verkiezingsprogramma voor de jaren 2022 - 2026 samen. Dat doen we samen met de inwoners, met jullie dus. Alle ideeën, suggesties, tips, enz. zijn welkom. Inzenden kan via deze website (Zie hierboven onder 'Doe mee') Als je wilt overleggen, bel gerust: 06 - 539 42 587.

Op deze pagina houden we jullie wekelijks op de hoogte van de voortgang.  Om te voorkomen dat de raadpleging verzandt in een verzameling mooie maar loze beloftes proberen we de bijdragen in overleg met de indieners zo concreet mogelijk uit te werken in plannen, voorstellen en acties.  De eerste bijdragen zijn binnen.  

 

- Oudewater moet zo snel mogelijk afscheid nemen van Woerden 

 

- Er moet meer gebouwd worden voor starters en jonge gezinnen

 

- Voor alle koopwoningen geldt een zelfbewoningsverplichting. Dat regelen we in een lokale woonruimteverordening. Zo groeit de kans dat starters weer een woning kunnen kopen.

 

- In Oudewater komen geen windturbines. Oudewater stelt alles in het werk om dat ook in buurgemeenten in het Groene Hart te voorkomen

 

- De binnenstad wordt autovrij / autoluw. Bewoners krijgen één gratis parkeervergunning per legaal woonadres

- Alvorens betaald parkeren voor bewoners in te voeren worden betaald parkeervoorzieningen aangelegd, te beginnen met een parkeerdek op het parkeerterrein Waardsedijk en een parkeerterrein langs de Zwier Regelinkstraat op het braakliggende terrein tussen de weg en de werkhaven van Machinefabriek De Hollandsche IJssel.

 

- Oudewater gaat actief aan de slag met 'right to challenge', waarbij burgers en ondernemers de gemeente kunnen uitdagen om tegen betaling 'publieke taken' over te nemen. Bijvoorbeeld het beheren van de speeltuin of groenonderhoud, maar andere zaken, zoals stadsdistributie of vervoer van ouderen en scholieren. 

De gemeente trekt hiervoor jaarlijks het benodigde budget uitgaande van de raming voor de desbetreffende werkzaamheden in de begroting. 

 

- Oudewater gaat de wegbermen, plantsoenen en ander openbaar groen in de gemeente natuurlijk beheren, zoveel mogelijk samen met de inwoners en ondernemers in de gemeente. De inwoners worden actief betrokken bij de inrichting en het beheer van het groen.

 

- Verbouw De Klepper tot huiskamer van de stad met behoud van de verenigingsruimtes. 

 

- Verbouw de zuidelijke fabriekshal van de Machinefabriek tot stadstheater met bibliotheek, horeca en studio's op de verdieping.  

 

- Het gemeentebestuur dient integer en transparant te zijn, d.w.z. minder onderonsjes en vriendjespolitiek,  minder besloten vergaderingen en meer en eerdere inspraak van de inwoners. Dus niet reactief maar proactief.