persberichten

De Wakkere Geelbuik hekelt geheimhouding bouwplan Oranje Bolwerck

 

 

De Wakkere Geelbuik heeft grote bezwaren tegen de door het college van B&W van Oudewater ingestelde geheimhouding van de Ontwikkelovereenkomst voor het bouwplan Oranje Bolwerck. De overeenkomst voor de bouw van 52 appartementen op de kop van de Lange Burchwal door een projectontwikkelaar kan en moet gewoon in het openbaar worden behandeld, vindt de plaatselijke politieke partij.

 

Fractievoorzitter Wim Knol van De Wakkere Geelbuik ziet geen enkele reden, om de voorgestelde overeenkomst achter gesloten deuren te behandelen, zoals het college wil. “Het college zelf kennelijk ook niet, want iedere motivering voor de verklaarde geheimhouding en beslotenheid ontbreekt. Door de voorkeurspositie van de ontwikkelaar is van concurrentiegevoeligheid, de meest voorkomende reden voor geheimhouding, geen sprake. Het enige wat ik kan bedenken, is dat het college bang is, dat andere partijen die door de onderhandse aanbesteding bij voorbaat buitenspel worden gezet, bezwaar zullen maken tegen de voorkeursbehandeling van de beoogde projectontwikkelaar. Maar dat mag geen reden zijn, aangezien het publieke belang voorop dient te staan.”

 

De Wakkere Geelbuik vindt de handelwijze van het college onbegrijpelijk. Los van de vraag naar de legitimiteit is ook de timing hoogst ongelukkig, vindt de partij.

Uitgerekend op het moment dat het kabinet gevallen is om een gebrek aan integriteit en transparantie, doet het Oudewaterse gemeentebestuur de deur op slot voor de inwoners. Een slechter signaal voor het gewenste herstel van het vertrouwen in de politiek is nauwelijks denkbaar. 

 

Oudewater, 20 januari 2021