“Die zakkenvullers in Den Haag doen maar wat. Ik wil er niets meer mee te maken hebben.”


Het huidige bestuursstelsel van ons land loopt op zijn laatste benen. Het is ingewikkeld, stroperig en ondoorzichtig. Voor de gewone Nederlander is er geen touw meer aan vast te knopen. Met alle gemor, verwijten en apathie van dien.

 

Op gemeentelijk niveau is het niet veel anders. Door de ontembare regelzucht van de overheid en het uitdijen van het takenpakket van de gemeenten – zogenaamd om de uitvoering dichter bij de burger te brengen - zijn de ambtenaren dolgedraaid en de bestuurders verstrikt in een woud van wetten en regels. De wanhoop nabij hebben zij in de afgelopen decennia samen met lotgenoten tal van onbeheersbare en ondemocratische samenwerkingsverbanden opgezet, gemeentelijke herindelingen en fusies doorgevoerd – groot is beter – en bestuurskundige kunstgrepen verzonnen zoals de invoering van het dualisme, waardoor de gemeenteraad en de colleges van B&W steeds vaker tegenover elkaar staan.
Alle inspanningen hebben niet geholpen. Integendeel, het bestuur is er alleen maar ingewikkelder, duurder en ondemocratischer op geworden. Zelfs in een kleine gemeente als Oudewater, waar we elkaar nog persoonlijk kennen, is de kloof tussen bestuur en inwoners dieper dan ooit.

Dat moet anders!
Als we als inwoners serieus willen worden genomen en baas in eigen stad willen blijven, moeten we uit onze stoel komen en ons actief gaan bemoeien met het bestuur van onze stad. In plaats van lijdzaam toe te zien en af te wachten wat de politieke partijen al of niet waarmaken van hun ronkende verkiezingsprogramma’s, moeten we onze mening en ideeën over het reilen en zeilen van de gemeenschap en de toekomst van onze stad kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Over waar, welke woningen gebouwd kunnen worden voor jongeren, ouderen en gezinnen. Over hoe we omgaan met onze voorzieningen en verenigingen, zodat de stad leefbaar blijft. Over hoe we ervoor zorgen dat Oudewaternaren de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. En over allerlei andere grote en kleine zaken die de kwaliteit van ons leven en onze leefomgeving en de toekomst van onze stad bepalen.

Hoe gaan we dat doen?
Het moet anders, het kan anders. Daarom richten we geen nieuwe politieke partij op met leden, een ronkend verkiezingsprogramma en een handjevol partijleden die de dienst uitmaken.
De Wakker Geelbuik moet een beweging worden zonder in beton gegoten standpunten, statuten en een bestuur. De Oudewaternaren die meedoen bepalen zelf de onderwerpen die zij aan de orde willen stellen. De agenda en de standpunten komen tot stand in bijeenkomsten en door digitale enquêtes en interviews met betrokken inwoners. Vervolgens zorgt ons raadslid ervoor, dat de in onderling overleg bepaalde standpunten, de ideeën en initiatieven in de gemeenteraad worden besproken. We kunnen dus een vliegende start maken.
Kortom, geelbuiken wordt wakker en doe mee! U bepaalt zelf hoe en waar u zich wel of niet mee bemoeit.
Meldt u aan als Wakkere Geelbuik, dan houden we u op de hoogte.

De Wakkere Geelbuik

www.dewakkeregeelbuik.nl

wakkeregeelbuik@gmail.com